Słychać wiele negatywnych opinii o skuteczności urzędów pracy, które nie spełniają swojej podstawowej funkcji, którą jest pośredniczenie między osobą poszukującą pracy a pracodawcą. Z jednej strony słyszy się o trwającym bezrobociu, z drugiej pracodawcy nie mogą znaleźć pracowników. W tym samym czasie na rynku wyrastają coraz to nowe agencje pracy tymczasowej, które nie dość, że są skuteczne, to jeszcze na pośrednictwie potrafią sporo zarobić. Na czym polega różnica w działaniu tych dwóch pośredników. Pierwsza z nich dotyczy samych kandydatów. Podczas gdy rejestracja w urzędzie pracy oraz odpowiadanie na ofert pracy jest obowiązkowe, do agencji pracy zgłaszają się osoby wykazujące inicjatywę w aktywnym poszukiwaniu pracy. Jak to wygląda w praktyce? Wiele osób zarejestrowanych w urzędzie wcale pracy nie szuka. Rejestrują się w urzędzie dla darmowych świadczeń, wykonując w tym czasie pracę na czarno.
Część osób to także osoby tzw. trwale bezrobotne, które z powodu przeciągającego bezrobocia, pomimo ubóstwa i deklarowanej chęci zatrudnienia nie są psychicznie gotowe na podjęcie pracy. Tacy kandydaci podczas rozmowy nie wykazują zainteresowania, czasem wręcz proszą o negatywna opinię na skierowaniu. Do agencji pracy tymczasowej natomiast często trafiają osoby zdesperowane, zainteresowane podjęciem jakiegokolwiek zatrudnienia i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych. Kolejna różnica dotyczy pracowników instytucji. Urzędnicy nie są w rozliczani ze skuteczności swoich działań, po prostu przekazują informację, podczas gdy wynagrodzenie pracowników agencji często uzależnione jest od podpisanych umów i zadowolenia pracodawcy ze współpracy. Mają również świadomość, że ciągłość współpracy z pracodawcami przekłada się na stabilność ich stanowiska pracy. Jest jeszcze jedna ważna różnica. Urząd pracy w żaden sposób nie bierze odpowiedzialności za poleconego pracownika, podczas gdy agencja pracy tymczasowej rekomendując kandydata, ponosi odpowiedzialność za ewentualne wyrządzone przez niego szkody oraz deklaruje możliwość wymiany pracownika, gdy nie spełnia on wymagań lub nie wypełnia powierzonych obowiązków.

Źródło: Pracownicy tymczasowi