Zgłoszenia swojej osoby w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma obowiązek tłumacz, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest wspólnikiem w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej i komandytowej. Comiesięczna składka oprowadzana do ZUS osoby, która prowadzi działalność gospodarczą i zobowiązał się na opłacanie dobrowolnej składki chorobowej wynosi 1 095,37 złotych (wraz ze składką na Fundusz Pracy). Jeżeli tłumacz nie życzy sobie odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  z tytułu ubezpieczenia chorobowego, wówczas płaci on składkę w wysokości 1 037,17 zł (wraz z FP).
Osoby, które dopiero zaczynają prowadzenie działalności przysługują preferencyjne składki, które wynoszą tylko 446,88 zł. Składki te obejmują ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i obejmuje okres 24 miesięcy. Dodatkowo, tłumacz zwolniony jest z płacenia Funduszu Pracy, który wynosi 58,20 zł.
Jeżeli tłumacz prowadzi działalność w formie spółki z o.o., spółki komandytowo – akcyjnej lub akcyjnej nie podlega żadnemu obowiązkowi względem ZUS. Jedynie są oni płatnikami względem zatrudniania pracowników.
Co to konta firmowego, to nie ma żadnego obowiązku posiadania przez tłumacza odrębnego numeru firmowego. Oczywiście rzecz biorąc, przyjmowanie i dokonywanie płatności powinno przebiegać za pośrednictwem rachunku bankowego, gdy:
stroną jest przedsiębiorstwa, jednorazowa płatność przekracza równowartość 15 000 euro (przeliczony na złote według średniego kursu NBP ogłaszanego ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji).  Transakcje mogą być wykonywane poprzez osobisty rachunek przedsiębiorcy, jednakże warunkiem jest, aby nie był on wspólny z małżonkiem. Podsumowując, tłumacz może działać na prywatnym rachunku bankowym, nie stwarzając specjalnie konta firmowego.

Źródło – http://www.lingualine.pl + angielski dla firm