Aby być w stanie skutecznie zarządzać produkcją w jakiejkolwiek instytucji, należy zrealizować parę zasad, jednak nie zapewniają one całkowitego powodzenia. Dla przykładu ukończyć studia związane z zarządzaniem produkcją, posiadać odpowiednią wiedzę, znać obowiązujące przepisy związane z tym zadaniem, znać szczegółowo filary, na jakich opiera się firma i wiele innych. Niezwykle ważne, znacznie aniżeli się wydaje, jest podejście do ludzi, sposób nawiązywania oraz rozwijania relacji z osobami, z jakimi pracujemy, ponieważ zarządzanie produkcją to w znacznej mierze zarządzanie podwładnymi, choć może nie do końca. Zarządzanie to nie tylko sprawowanie kontroli nad firmą jako taką, to także zarządzanie każdego typu procesami. Dlatego zarządzanie to również domena ludzi pracujących np. w na liniach produkcyjnych. W każdej instytucji, bez względu na to, z której gałęzi gospodarki się ona wywodzi, musi być osoba, jaka odpowiada za szeroko pojmowane zarządzanie. Czemu? Zwyczajnie musi istnieć człowiek, osoba, jaka posiada wszystko pod kontrolą, przedsiębierze ostateczne decyzje, jaka jest najważniejsza w hierarchii firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem z pewnością marzy się wielu ludziom: kojarzone jest z niebotycznymi przychodami, awansem społecznym, docenieniem, pewnością siebie, wygodą i licznymi tego typu atrybutami. Jednak warto pamiętać, że zarządzanie firmą to za każdym razem ciężka praca i wielka odpowiedzialność. Zarządzanie czymkolwiek, zwłaszcza firmą, to zadanie dla każdego, bez względu na to, jak ogromne na doświadczenie lub mądrość. Dlaczego? Zarządzenie tego rodzaju instytucjami wiąże się z ogromną odpowiedzialnością zazwyczaj nie do udźwignięcia dla jednego człowieka. Oprócz tego każde przedsiębiorstwo kieruje się indywidualnymi zasadami, które mogą być całkowicie niejasne dla ludzi spoza – to znacząca trudność, zwłaszcza w trakcie pierwszych miesięcy pracy. Dlatego właśnie ktoś, kto zarządzał jedną firmą i wykonywał to z powodzeniem, może okazać się całkowicie nieprzydatny w innej firmie.

 Źródło – oprogramowanie dla produkcji