Publikowanie transmisji na żywo może przyczynić się do zyskania grupy wiernych fanów oraz podnieść prestiż osoby lub instytucji zajmującej się publikacją różnego typu treści multimedialnych. Wiele osób zastanawia się gdzie zamieścić swoją relację, aby zdobyła ona jak największą ilość widzów. Pomimo rosnącej konkurencji, ciągle najbardziej popularnym serwisem, zapewniającym bezpłatne zamieszczanie treści video jest YouTube. Serwis ten pozwala również na upublicznianie relacji na żywo. W ciągu ostatniego roku wielu twórców skorzystało z tej możliwości transmitując na swoich kanałach koncerty, wydarzenia sportowe, amatorskie talk show czy inne produkcje. Aby móc transmitować na żywo, trzeba mieć dobrą opinię w serwisie, a także co najmniej tysiąc sybskrybentów kanału.

Transmisja na żywo za pomocą YouTube jest relatywnie prosta do zorganizowania, o czym świadczy fakt, że radzą sobie z nią nawet osoby mało zaangażowane technologicznie. Aby można było rozpocząć nadawanie, konieczne jest pobranie i konfiguracja kodera, który będzie przetwarzał wysyłany obraz na format czytelny dla serwisu. Dzięki temu można transmitować treści pochodzące z kamery, komputera oraz innych urządzeń rejestrujących. Koder pozwala także na równoczesne miksowanie transmitowanych treści np. jednoczesne pokazywanie obrazu z wielu kamer lub dodawanie ramek z treścią opisująca pokazywane video. Transmisje można rozpocząć natychmiast po skonfigurowaniu kodera i podłączeniu sprzętu rejestrującego, albo zaplanować transmisję na konkretny dzień i godzinę. Ta druga opcja pozwala na wcześniejsze rozesłanie linków do planowanych transmisji, a tym samy zgromadzenia większej ilości widzów. You Tube pozwala na tworzenie transmisji publicznych, dostępnych dla wszystkich użytkowników, oraz transmisji prywatnych, które mogą być wykorzystywane np. do organizacji wideokonferencji lub szkoleń. Przed rozpoczęciem właściwej transmisji warto przeprowadzić próbę sprawdzającą czy konfiguracja jest prawidłowa i wszystkie informacje są właściwie wyświetlane.

Źródło: transmisje na żywo