Stomatologia ma to do siebie, że dynamicznie rozwija się we wszystkich kierunkach. Mamy obecnie do dyspozycji zarówno nowoczesne wypełnienia zębów lub miejsc po nich, w postaci plomb, koron czy protez, jak i np. nowoczesne metody znieczulenia. Uwzględniają one specyfikę zabiegu. Pozwalają też dopasować intensywność znieczulenia do rozległości obszaru, który musi być poddany leczeniu czy usunięciu.
Jednak mimo to wielu pacjentów odczuwa lęk przed wizytą u dentysty. Najczęściej wynika to z niewiedzy o sposobach znieczulania, o czym można się przekonać, odwiedzając fora internetowe. Drugą przyczyną są doświadczenia z wcześniejszych takich wizyt, jeśli odwiedziło się gabinet korzystający ze starego sprzętu bądź dentystę, który słabo znał się na swoim fachu, np. w mieście Łódź.

Przede wszystkim, wiele osób obawiających się silnego bólu na fotelu dentystycznym powinno wiedzieć, czym jest znieczulenie komputerowe i kiedy może być podane. Polega ono na dawkowaniu środka znieczulającego przez komputer przez supercienką igłę. Gdy komputer odczyta silniejszy opór tkanek, przerywa dozowanie, dzięki czemu pacjent nie odczuwa takiego bólu przy znieczulaniu. W przypadku tradycyjnego zastrzyku dentysta ma do dyspozycji tylko precyzję własnej dłoni i może najwyżej pilnować, żeby strzykawka pozostała wkłuta w jedno i to samo miejsce, a także pytać później pacjenta, czy czuje znajome „drętwienie”. W przypadku znieczulenia komputerowego skuteczność jest wyższa, stres przy podawaniu mniejszy, a po zabiegu pacjentowi szybciej wraca „czucie” w szczęce.

Jest ono możliwe do stosowania także w przypadku leczenia kanałowego, nawet jeśli jest ono przeprowadzane w ciągu jednej wizyty. Nie ma też specjalnych przeciwwskazań, aby korzystały z niego kobiety w ciąży.
Inne popularne metody znieczulania to np. znieczulenie nasiękowe. Polega ono na wstrzyknięciu środka wieloma igłami z różnych stron, dzięki czemu jest polecane w skomplikowanych zabiegach, np. kiedy pod zębem utworzyła się zgorzel. W klasycznych, średnich ubytkach próchniczych raczej nie jest stosowane.

Więcej na http://www.neodentica.pl/