Miedź znana pod łacińską nazwą cuprum, jest jednym z najwcześniej poznanych i używanych przez człowieka metali. Kowalna, miękka, o czerwono – rudawej barwie, wykorzystywana jest przez człowieka od ponad 3 tysięcy lat, a pierwszymi jej zastosowaniami były narzędzia oraz biżuteria. Jednak to jej niezwykłe właściwości, odkryte w dziewiętnastym wieku sprawiają, że jest ona jednym z najszerzej stosowanym metali kolorowych we współczesnej produkcji.
Z podstawowych właściwości miedzi warto wymienić fakt, że jest doskonałym przewodnikiem prądu i ciepła, jest odporna na korozje oraz wykazuje cechy biostatyczne i antybakteryjne. Od starożytności były znane jej antykorozyjne właściwości, przez co powszechnie wykorzystywano ją, podobnie jak dzisiaj, do pokrywania dachów. Stopy miedzi, takie jak brąz czy mosiądz, są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest większa twardość materiału, gdyż miedź ze swej natury jest bardzo plastyczna. Tym jednak co wyróżnia rude złoto na tle innych metali są właściwości elektryczne miedzi, dzięki którym wykorzystywana jest do wytwarzania przewodów i układów scalonych. Miedź jest również niezbędna do produkcji elektromagnesów, lamp elektronowych oraz radiatorach.
Dzięki swoim specyficznym właściwością, miedź jest metalem w stu procentach odzyskiwanym , dlatego też cieszy się ogromna popularnością w przemyśle recyklingowym. Wysokiej czystości złom miedziany jest topiony w piecu, a następnie redukowany i wylewany w postaci kęsów i sztabek, natomiast złom zanieczyszczony, poddawany jest elektrorafinacji w kąpieli z kwasu siarkowego. Recykling złomu miedzianego jest niezwykle istotny ze względu na kosztowny proces pozyskania. Ruda miedzy zawiera bowiem śladowe ilość tego pierwiastka. Siarczki miedzi oddziela się przy użyciu technologii zwanej flotanacją, a następnie poddawane są dalszej obróbce. Miedź zajmuje trzecie miejsce, obok żelaza i aluminium, na liście najczęściej poddawanych recyklingowi metali. Biorąc pod uwagę coraz większe znaczenie i zużycie tego pierwiastka we współczesnej technologii, należy spodziewać się, że ten wskaźnik będzie tylko rosnąć.

Źródło: http://www.stellmet.pl/oferta,6,zlom_metali_szlachetnych_i_rzadkich