Stając przed wyborem dodatkowego języka, którego chcemy się nauczyć, najlepiej w stopniu komunikatywnym, zastanawiamy się nad tym, jakie przyniesie nam to korzyści. W przypadku języka rosyjskiego pytanie to staje się o wiele bardziej zasadne i istotne, ponieważ na naszych oczach zmieniają się obecnie strefy wpływów geopolitycznych.
Europa zaczyna nam się jawić jako miejsce coraz mniej bezpieczne. Zamach terrorystyczne, ogólny chaos i brak racjonalnych rozwiązań, może w krótkim czasie całkowicie zmarginalizować rolę Europy w świecie.
I tutaj pojawia się Rosja, która pomimo stałych ataków i licznych wrogów, jakoś na arenie międzynarodowej sobie radzi. Jeśli tak dalej pójdzie, również język rosyjski stanie się coraz bardziej popularny. Przecież jeśli Rosja przejmie europejskie rynki zbytu, stanie się najważniejszym partnerem biznesowym nie tylko Polski, ale całego regionu Europy Środkowowschodniej.
O ile takie kraje jak Białoruś, Ukraina, Mołdawia, a nawet Litwa, Łotwa, Bułgaria czy Estonia, problemów z językiem rosyjskim nie mają, to my niestety po latach starań, żeby pogrzebać ten język najgłębiej jak się da, możemy mieć z tym trudności.
Dlatego jeśli ktoś potrafi myśleć perspektywicznie, powinien zainteresować się językiem rosyjskim, ponieważ wszystkie znaki na ziemi ni niebie wskazują, że współczesne trendy europejsko – zachodnie mogą ulec drastycznej zmianie.
Już niedługo może być tak, że będziemy uciekać od Europy Zachodniej. Dosłownie i w przenośni. Natomiast Rosja jest krajem, który tak naprawdę prężnie się rozwija i wychodzi ze swoich archaicznych, komunistycznych okowów. Błędem jest ciągłe postrzeganie Rosji przez pryzmaty byłego Związku Radzieckiego i jeszcze większym błędem jest ignorowanie języka rosyjskiego, jako przydatnego środka komunikacji.
Jak się może już niedługo okazać, to właśnie do Wschodu może należeć przyszłość i równocześnie do języka rosyjskiego, ponieważ wśród wszystkich krajów Europy Wschodniej, właśnie ten język jest najbardziej rozpowszechniony i najlepiej znany.

Źródło – tłumacz polsko rosyjski