Zabierając się do nauki większości najpopularniejszych języków, jedną sprawę mamy niejako już załatwioną, mianowicie znajomość alfabetu. Pomimo różnic w wymowie liter i nieznacznych różnic, wszystkie języki europy zachodniej oparte są na znanym nam alfabecie łacińskim. Pod tym względem nauka rosyjskiego może być dla wielu wyzwaniem, ponieważ alfabet języka rosyjskiego różni się znacznie od używanego przez nas.
Jednak prawda jest taka, że obawy przed rosyjskim alfabetem, są trochę takim strachem na wyrost, ponieważ jak się okazuje, w dość szybki sposób można się go nauczyć i wcale nie postradać przy tym zmysłów.
Wiele liter cyrylicy jest podobnych do naszych rodzimych literek. Jednak mogą mieć one inny wydźwięk, a nawet inne znaczenie. Najważniejsze żeby nauczyć się pisać te litery, które nie występują w naszym alfabecie. Do tego przyda się zeszyt i długopis i sposób zapamiętany z pierwszej klasy podstawówki. Czyli napisanie każdego obcego nam znaku, w kilku linijkach.
Nawet jeżeli nie będziemy często używać ręcznego pisma, to nauka rosyjskiego alfabetu poprzez pisanie go ręcznie jest bardzo efektowna i pomoże zapamiętać nam nie tylko kształt danych liter, ale także ich znaczenie. Dzieje się tak dlatego, że podczas pisania zapamiętujemy nie tylko za pomocą pamięci wzrokowej, ale jak udowodniły badania naukowe, do zapamiętywania używamy również pamięci ruchowej. W przybliżeniu wygląda to tak, jakby nasza ręka także zapamiętywała daną literę i przekazywała tę informację do mózgu zwielokrotniając siłę danego zapisu w pamięci.
Na tej technice opera się popularna metoda nauki słówek wszystkich możliwych języków obcych nazywana złotą listą.
Dlatego nauka rosyjskiego alfabetu tą wydawać by się mogło dziecinną techniką, jest niezwykle efektywna i naprawdę szybka. A jeśli spojrzymy na to z przymrużeniem oka, może być również zabawna, ponieważ możemy chociaż przez chwilę poczuć się jak w pierwszej klasie podstawówki.
Następnym krokiem po poznaniu wszystkich liter, jest nauka rosyjskiego pod względem łączenia liter w słowa, a później w zdania. Najlepiej na początku nauczyć się pisać swoje imię i nazwisko oraz tytuły ulubionych filmów, książek czy piosenek. A później w miarę powiększania umiejętności można zacząć pisać różnego rodzaju krótkie teksty.

Źródło – kurs języka rosyjskiego online