Pętla zadłużenia to jedna z najtrudniejszych sytuacji finansowych, jakie mogą się przydarzyć. Tworzy się w momencie, kiedy z powodu niemożności spłacenia już istniejących zobowiązań, dłużnik ucieka się do kolejnych kredytów i pożyczek, by zdołać spłacać poprzednie należności, jednocześnie mając środki na bieżące życie. Zdarza się również, że kilka odmiennych potrzeb skłania nas do zaciągnięcia odrębnych kredytów lub pożyczek, bądź też  nabycia paru przedmiotów na raty, których spłata, wraz z doliczanymi odsetkami, prowizjami i dodatkowymi opłatami, sprawia ogromne trudności. Żeby uniknąć takich problemów, zdecydowanie lepiej jest połączyć wszelkie zadłużenia i zamienić je w jeden kredyt konsolidacyjny.
Warto podkreślić, że w wielu przypadkach kredyt konsolidacyjny jest możliwy do zaciągnięcia nie tylko przez osobę odpowiadającą za wygenerowanie długu. Można połączyć także dwa różne zadłużenia, jednak tylko wtedy, gdy należą do osób będących małżeństwem. Pozwala to odciążyć rodzinny budżet, racjonalniej rozkładając wydatki na spłatę należności i codzienne funkcjonowanie gospodarstwa domowego, natomiast długoterminowość spłaty, choć może być nieco kłopotliwa z uwagi na wielomiesięczne, a czasem nawet wieloletnie regulowanie długu, pozwala maksymalnie obniżyć raty tak, by ich wysokość dawała realne szanse spłaty całej sumy.
Podstawowymi cechami wyróżniającymi kredyt konsolidacyjny są: długi termin spłaty oraz względnie niskie raty. Skumulowane zadłużenia przejmowane są przez instytucję finansową, która zamienia je w jeden kredyt. Dzięki temu klient spłaca tylko jedno zadłużenie na jasno sprecyzowanych warunkach. Pojawia się więc tylko jeden termin spłaty w każdym miesiącu. Jest to rozwiązanie nie tylko korzystniejsze z uwagi na wyraźną oszczędność, ale też ze względu na znaczny komfort dłużnika. Nie musi bowiem martwić się różnymi terminami spłaty rat u poszczególnych wierzycieli. Nie ma także ryzyka, że zapomni o uregulowaniu któregoś długu, ponieważ musi pamiętać tylko o jednej dacie jego comiesięcznego regulowania.

Więcej – http://konsolidacyjnyekspert.pl/plusy-i-minusy-kredytu-konsolidacyjnego/