Kredyt inwestycyjny jest to taki rodzaj kredytu, za pomocą którego przedsiębiorca ma możliwość finansowania nakładów gospodarczych, których celem jest odtworzenie, stworzenie nowych lub powiększenie istniejących już aktywów trwałych przedsiębiorstwa.

Na co może być przeznaczony kredyt inwestycyjny?

W przypadku braku możliwości pokrycia wydatków związanych z inwestycjami w firmie ze środków własnych, przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z tego rodzaju kredytu. Kredyt tego typu może być wykorzystany do sfinansowania zakupu majątku trwałego, który ma ścisły związek z podstawową działalnością przedsiębiorcy.

Zakup nieruchomości z kredytu inwestycyjnego

Środki z kredytu inwestycyjnego, nie mogą być natomiast przeznaczone na sfinansowanie zakupu nieruchomości nie przeznaczonych do celów komercyjnych i tych, które nie są związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Za pomocą kredytu inwestycyjnego, przedsiębiorca może refinansować kredyt inwestycyjny, który był wzięty w innym banku. Ponadto za pomocą kredytu inwestycyjnego, przedsiębiorca może refinansować udokumentowane nakłady inwestycyjne. Decydując się na wzięcie kredytu inwestycyjnego, przedsiębiorca, za jego pomocą może sfinansować wiele celów, które są związane z działalnością inwestycyjną firmy, jednym kredytem.

Kredyt inwestycyjny bez biznesplanu

W procesie ubiegania się o kredyt inwestycyjny, przedsiębiorca jest zwolniony z konieczności przedstawiania biznesplanu, bez względu na kwotę kredytu, czas spłaty oraz przeznaczenie środków.

Okres i sposób spłaty kredyt inwestycyjnego

Okres spłaty tego typ kredytu, jest uzależniony od specyfiki inwestycji oraz działalności mikro, małych i średnich firm. Również sposób spłaty kredytu jest ustalany indywidualnie i zawsze dostosowany do możliwości finansowych firmy. Przedsiębiorca może wybrać raty równe lub malejące. Istnieje także możliwość wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty. Aby ubiegać się o tego rodzaju kredytu, od przedsiębiorcy wymaga się jedynie minimum dokumentów,a decyzja kredytowa jest wydawana w czasie do siedmiu dni, od momentu złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Kredyt inwestycyjny może zostać wypłacony przez bank jednorazowo lub w transzach.

Źródło koncepcji:
http://www.rankingchwilowek.net.pl/kredyt-dla-firmy/
http://www.naszanauka.pl/kredyt-dla-rozpoczecia-dzialalnosci-co-i-jak/

http://okredytach.blog4u.pl/komentarze-745394-szybka-pozyczka.html